Klimatizace vyhazuje jističe

Klimatizace vyhazuje jističe

Proč klimatizace vyhazuje jističe (pojistky)?

Klimatizace vyhazuje pojistky z mnoha důvodů, může se jednat o vadný jistič, nebo o jistič se
špatnou charakteristikou, je třeba motorový jistič (C,D). Nejčastěji to býva vadný kompresor, či
rozběhový kondenzátor kompresoru. Může dojít i k výpadku funkce ventilátoru venkovní jednotky,
u jednotky následovně stoupá kondenzační tlak a příkon až nakonec vypadne jistič. (tato závada
nenastává hned po zapnutí venkovní klimatizace, ale po nějaké době provozu venkovní jednotky.
Závady kompresoru se obvykle projevý okamžitě po zapnutí venkovní jednotky, spoždění cca 3
minuty po zapnutí a nastavení vnitřní jednotky. Můžou být i poškozeny vodiče, které po zapnutí
zkratují a vypadne jistič, ale to už budete muset volat servis klimatizace.