Klimatizace fouká, ale nechladí nebo netopí

Klimatizace fouká, ale nechladí

Pokud klimatizace fouká, ale nechladí, je nutná kontrola jestli máte nastaven režim
chlazení (nejčastěji COOL nebo vločka), dále je nutno mít nastavenou nižší teplotu než
je v prostoru, jinak klimatizace nedostane povel chladit. Klimatizace má zpoždění než
zapne kompresor asi 3 – 5 minut.
Pokud to nepomohlo pravděpodobně se jedná o únik chladiva, vypněte klimatizaci a
volejte servis klimatizace. Servisu klimatizace co nejpodrobněji popište závadu.

Klimatizace fouká, ale netopí

Pokud klimatizace fouká, ale netopí, je nutná kontrola jestli máte nastaven režim
topení (nejčastěji HOT nebo sluníčko), dále je nutno mít nastavenou vyšší teplotu nežj
e v prostoru, jinak klimatizace nedostane povel topit. Klimatizace má zpoždění než
zapne kompresor asi 3 – 5 minut.
Pokud to nepomohlo pravděpodobně se jedná o únik chladiva, vypněte klimatizaci a
kontaktujte servis klimatizace. Servisu klimatizace co nejpodrobněji popište
závadu.