Základní chladící okruh klimatizace komponenty

Základní kompresorový chladící okruh se skládá:

Kompresor má za úkol nasávat a stlačovat vypařené chladivo.

Kopresor klimatizace řez
Kopresor klimatizace řez

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondenzátor ochlazuje a zkapalňuje stlačené páry chladiva.

kondenzátor klimatizace
kondenzátor klimatizace

 

 

 

 

 

 

 

 

Škrtící orgán (kapilára, expanzní ventil atd.) reguluje přehřátí na konci výparníku.
Díky šktícímu orgánu dochází k poklesu tlaku a následnému vypařování chladiva
ve výparníku.

expanzní ventil nastřik
Expanzní ventil klimatizace

 

 

 

 

 

 

 

 

Výparník v něm se chladivo vypařuje, které následně odebírá teplo prostoru
(obvykle se říká, že chladí, ale správně je odebírá teplo)

výparnik klimatizace
Výparník

 

 

 

 

 

 

 

Měděné potrubí má za úkol rozvod chladiva.

Měděné potrubí klimatizace
Měděné potrubí klimatizace

 

 

 

 

 

 

 

Regulační prvky mají za ukol regulovat zapínání kompresoru dle teploty,
dalším ukolem je ochrana před nebezpečnými stavy chladícího okruhu.
Čtyřcestný ventil (reverzní) nepatří mezi základní komponenty chladícího okruhu, ale
je důležitý pro tepelná čerpadla. Má za úkol obrátit chod (uvnitř topí, venku chladí)
chladícího okruhu. V chladící technice se využívá na odtávání výparníku.
Zde naleznete princip chladícího okruhu.