Klimatizace je mastná

Klimatizace nastné ventily

Pokud jsou na klimatizaci mastné místa a mastnota se nemohla na klimatizaci dostat
jinak, než z klimatizace tak se jedná o únik chladiva. Mastnota se objevuje, protože
v chladivu je obsažen i olej, který vytváří charakteristická mastná místa. Nejčastěji
je klimatizace mastná v oblasti ventilů kde jsou matky, většinou dojde k uvolnění
převlečné matky, nebo jejímu prasknutí. Ze začátku než chladivo úplně uteče, tak
ventily na venkovní klimatizaci namrzají , klimatizaci vypněte a volejte servis.
www.servis-klimatizace.hys.cz. Vice o namrzání klimatizace naleznete zde.

Typické mastné místo na výměníku klimatizace – prasklý výměník

prasklý výměník klimatizace - mastný výměník
prasklý výměník klimatizace – mastný výměník

Na fotografii nahoře je jasně patrné mastné místo na výměníku. Vyměník praskl z důvodu
hrubě zanedbané údržby klimatizace. Mobilní jednoka měla uplně neprůchozí filtry, ná-
sledkem toho narostl kondenzační tlak a následně došlo k prasknutí výměníku.
Zakazník po tomto zanedbaném servisu musel koupit novou klimatizaci, protože výměník
klimatizace se nedal nikde koupit a nešel ani opravit
Na tomto odkazu naleznete špinávé filtry klimatizací.