Chladící okruh klimatizace princip a funkce

Zde je základní schéma principu chladícího okruhu klimatizace

Chladící okruh klimatizace princip
Chladící okruh klimatizace princip

Chladící okruh začíná svou činnost v bodě 1 sáním
vypařených par chladiva do kompresoru
, dále
kompresor nasáté páry chladiva stačuje bod 2. Při
stlačování par docházi k ohřívání, přehřáté páry vstupují
do kondenzátoru, kde dochází k jejich ochlazení a
kondenzování
do podoby kapaliny při kondenzační
teplotě (Tk ).
V závěru kondenzace dochází k podchlazení kapalného
chladiva bod 3. Pro spolehlivou činnost chladicího okruhu
je důležité získat dostatečné podchlazení.

Kapalina pod vysokým tlakem prochází škrtícím orgánem
(kapilára, expanzní ventil atd.) dochází k prudkému
poklesu tlaku
bod 4. Pří prudkém snížení tlaku dochází
k varu chladiva a jeho prudkému vypařování chladiva při (vypařovací teplotě Tv). Vypařovací teplo je
přiváděno přes výparník k chlazenému prostoru. Škrtící orgán musí zajistit dostatečné přehřátí par chladiva
v bodě 1. Přehřátí zajisti, aby kompresor nenasál páry chladiva s podílem kapalného chladivo, což by mohlo
poškodit kompresor. Zde naleznete základní části kompresorového chladícího okruhu.